És moment de passar comptes

És moment de passar comptes

BLOG

És moment de passar comptes

David Castellana

31 de desembre de 2019

Iniciar un nou any és sempre una promesa de futur. Nous reptes, noves il·lusions, noves metes i nous compromisos que anirem presentant a través d’aquest Fòrum. Per altra banda, l’inici d’un nou any representa inevitablement la clausura de l’any anterior i això implica fer balanç sobre l’exercici que finalitza. Per tant és moment d’analitzar l’acompliment dels objectius i les expectatives establertes prèviament.

Pel Museu, també és moment de fer valoracions. L’any 2019 ha estat un any de canvis.

Durant aquesta anyada ens hem plantejat seriosament el ser i l’estar de la institució, és a dir, qui som, quin paper juguem en la realitat local i on volem ser.

A partir d’aquesta reflexió hem iniciat un procés de canvi, que no s’ha d’entendre com una revolució sinó com una presa de consciència sobre el camí natural que hem de seguir. Així doncs, després de consolidar unes estructures bàsiques, es tracta de seguir amb l’evolució lògica del Museu per convertir-lo en un pilar cultural bàsic en l’àmbit local i territorial. És l’hora de mirar endavant per ocupar realment el paper que ens correspon. Per assumir aquesta posició estem desenvolupant una transformació en termes globals que afecta tot el funcionament del Museu, és un canvi de tarannà i de funcionament de base en molts aspectes.

L’objectiu final és situar com a funció principal del nostre Museu la salvaguarda del llegat arqueològic i històric de la vila en funció, sempre, de la societat, com a receptors principals de la nostra tasca.

És a dir, conservar la nostra història no té sentit sense tenir present la ciutadania, i a la vegada, entenem que la població actual perd gran part de la seva essència i identitat si s’oblida del seu passat. Així doncs, les accions del Museu al llarg d’aquesta anualitat s’han realitzat sota aquesta premissa. A la vegada, una organització d’aquest tipus ha de ser realment una eina de progrés social i cultural. Així la conservació de l’herència col·lectiva i la seva socialització va estretament vinculada a prendre un posicionament clar i visible sobre els diversos aspectes que ens afecten com a societat.

Cal tenir present que la valoració del 2019 no oferirà resultats finals. S’ha de llegir dins d’aquest context de canvi i prendre-la com una avaluació de resultats després d’una etapa dins d’un recorregut més llarg. Ha de ser vista, doncs, com un mitjà per validar impressions i reforçar o jutjar els objectius establerts així com les formes emprades per assolir-los. En aquest sentit, cal tenir present que la transformació del Museu ha de tenir efectes en la seva percepció per part de la població. I aquest, de nou, és un procés de canvi que pot ser fins i tot més lent que la mateixa transformació del Museu. En aquest cas, els resultats finals s’aniran materialitzant a mesura que la nova visió de la institució sigui assumida realment per la societat.

La percepció del museu com un referent cultural va estretament vinculada a la capacitat de la institució per generar confiança i un sentiment de proximitat, això implica actuar de manera transparent. Aquesta idea s’ha de fer present en tots els aspectes que afecten al funcionament de la institució. Implica les funcions que es desenvolupen directament de cara als usuaris i també les tasques que es realitzen portes endins.

La cerca de la transparència situa la comunicació en una centralitat dins la gestió del Museu.

Aquest interès estratègic es fa visible a través de xarxes socials, de la imatge corporativa que s’està desenvolupant i en la manera com es transmeten els continguts. Dins d’aquesta visió, al llarg d’aquest any ha nascut el nostre fòrum, un blog on podem compartir experiències, visions, reflexions i anècdotes. També i de forma més recent, s’ha creat el Diari de Campanya, un mitjà que ens permet compartir l’activitat de recerca, un puntal bàsic de la nostra institució.

Seguint amb aquesta idea de transparència volem fer arribar a tots els nostres seguidors l’any 2019 en xifres. Pressupostos, despeses, visitants, propostes, usuaris o participants de les activitats diverses produïdes pel Museu o en les que la institució ha pres part…

L’any 2019 el Museu de Guissona ha comptat amb un pressupost de funcionament de 62.000 € en els que queden inclosos l’aportació de 12.913 € de la Generalitat rebuts gràcies a la línia d’”Ajuts per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya”. La partida s’ha distribuït de la següent manera:

Per afinitat i proximitat en les tasques, al llarg de la passada anualitat, el Museu ha comptat el suport de l’àrea de Turisme amb una aportació de 11.430,21 € invertits tal i com s’especifica a continuació:

Per altra banda, l’Ajuntament de Guissona sol·licita anualment la línia de “Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic” destinada enguany a l’excavació de la plaça Vell Pla amb un import de 28.690,00 €.

A nivell econòmic cal destacar, també, els diversos ajuts de la Generalitat i la Diputació de Lleida rebuts enguany. A part de línies ja esmentades (suport al funcionament de museus i suport en la gestió del patrimoni arqueològic), hem comptat amb contribucions per la recerca, la restauració del parc arqueològic i la reparació dels danys ocasionats pels aiguats del passat octubre. Aquests ajuts han suposat un augment dels recursos i, per tant, han permès desenvolupar accions que no s’haurien pogut afrontar únicament amb els mitjans propis.

La voluntat de canviar el posicionament del Museu en l’entorn local i en el territori s’ha manifestat de diverses maneres. Per una banda, s’ha ampliat l’horari d’obertura del Museu per incloure tots els cap de setmana amb un calendari rotatiu entre tots els treballadors. A més, durant l’estiu, s’han afegit les tardes de dissabte per fer més accessible l’equipament. Per altra banda, s’ha donat un augment notable de l’activitat pròpia i també de la participació en activitats programades per part de l’Ajuntament de Guissona i altres organitzacions. Podem considerar que les propostes i col·laboracions multipliquen per 2 les activitats realitzades durant el passat 2018.

Les diverses propostes realitzades s’exposen en la següent taula:

L’augment de l’acció cultural ha tingut diversos efectes clars, per una banda, i pendents de tancar la caixa del mes de desembre, el Museu de Guissona ha generat durant tot l’any (de gener a novembre) uns ingressos de 9.666 en entrades i botiga (cal tenir present que els ingressos del Museu, segons l’organització de l’administració local tornen a les arques de l’Ajuntament). De manera més rellevant l’esforç comunicatiu i l’increment de l’activitat s’ha traduït, al seu torn, en un augment de visitants i usuàries i usuaris dels nostres serveis en forma de visites lliures, vistes guiades de diversos tipus, tallers i jocs i altres propostes.

Al llarg de l’any 2019 el Museu de Guissona ha comtat amb la visita de 9.967 persones.

Això suposa un augment de gairebé el 10 % respecte l’anualitat anterior. Per tant, podem considerar favorablement els resultat de les actuacions dutes a terme fins ara. A l’hora de llegir aquestes dades, cal recordar, un cop més, que el consum de les propostes del Museu va estretament lligat al canvi de percepció de la institució. I aquest és un itinerari llarg que cal recórrer pas a pas.

L’èxit assolit durant l’any 2019 és el fruit clar del treball en equip, per una banda, cal agrair l’aposta per part de l’Ajuntament, tant de l’equip polític anterior amb el Xavier Casoliva i la regidora Anna Santacreu, com de la formació actual amb en Jaume Ars al capdavant i la sempre present regidora Agnès Pla. És evident que per un municipi de poc més de 7.000 habitants la gestió del llegat històric i arqueològic així com el manteniment d’un Museu és un esforç més que considerable. Per tant, mai podrem deixar d’agrair la seva sensibilitat i la seva aposta pel passat com un recurs per generar futur. Resulta igualment imprescindible el suport de les companyes i companys de l’ajuntament, (secretaria, cultura, urbanisme, comunicació…) que fan més fàcil i portadora la nostra tasca. Així mateix, tampoc podem menystenir, el suport rebut per part de l’administració central (Servei d’Arqueologia, Servei de Museus, Patrimoni) que resulta bàsic per superar el funcionament diari i poder emprendre projectes de futur realment engrescadors i que anirem desgranant més endavant.

Per altra banda, no podem deixar de fer esment de l’equip que s’encarrega de la investigació arqueològica del nostre jaciment. La seva labor, com hem dit, és un puntal per al Museu i per la nostra vila. Hem de valorar sempre que des de l’equip de recerca UAB-ICAC es segueixi apostant fermament per al nostre llegat com a mitjà per a conèixer el passat romà de la nostra terra. Moltes gràcies Josep, Quim, Esther i Núria. No podem oblidar tampoc als nostres arqueòlegs i arqueòlogues, restauradors i restauradores i antropòloga de capçalera… (Arqueòlegs.cat, Albert Gasset, Ramon Vancells…).

A tall personal i de la manera més sincera, no podia faltar tampoc l’agraïment al propi personal del Museu. Amb la seva implicació i estima per la feina són el motor real de la institució. Al Josep Ros Mateu, per la seva expertesa, professionalitat i rigor. A les seves mans descansa, en gran mesura, la gestió del patrimoni local i de la pròpia col·lecció del Museu, que és, a fi de comptes, el fonament de la nostra institució. A la Laura Puig Bernaus per la seva visió, excel·lència i capacitat comunicativa. És ella qui ens dóna a conèixer i ens defineix dia a dia. Amb un equilibri entre humor, compromís i professionalitat absoluta s’encarrega de crear i enfortir la nostra comunitat. A la Blanca Izquierdo Cerezo per la seva amabilitat, predisposició i disciplina. Si bé la Laura és el Museu vers l’exterior, la Blanca n’és la cara visible. S’encarrega del tracte diari amb les visites i sense cap dubte la seva hospitalitat i afecte és clau per fer-les sentir que el Museu i allò que s’hi conserva i s’hi explica és també seu. I també a la Núria Magrans Anglès, responsable de l’Àrea de Turisme municipal, per la seva empenta, carisma i dinamisme. La complicitat entre el Museu i Turisme és cabdal per situar la vila de Guissona i el seu singular patrimoni en el lloc que es mereix en l’imaginari col·lectiu tant a nivell local com nacional.

Com és de rigor, per cloure una intervenció de balanç anual cal mirar endavant. Per fer-ho només puc desitjar que el futur 2020 sigui millor encara que l’any que tot just acomiadem. Així doncs, només em queda expressar els meus millors desitjos per tothom que ens dóna suport, i fa possible i dóna sentit a la nostra feina, pel propi personal del Museu, pels visitants i seguidors i per aquells i aquelles que encara no ho són, i que podem identificar com a seguidors i visitants potencials.

Per tots plegats feliç 2020.

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

L’aprofitament dels recursos turístics com a eix vertebrador del sentiment de pertinença al territori

L’aprofitament dels recursos turístics com a eix vertebrador del sentiment de pertinença al territori

BLOG

L’aprofitament dels recursos turístics com a eix vertebrador del sentiment de pertinença al territori

Núria Magrans

Oficina de Turisme de Guissona

4 de desembre de 2019

Turistes, excursionistes, gent de pas, col·lectius locals son el públic desitjat per qualsevol oficina de turisme.  Si bé és cert que per desenvolupar un bon planejament turístic cal tenir ben identificat el públic objectiu i el producte que oferim, també és important reconèixer que la població local és estratègica a l’hora de promocionar la nostra vila.

 

La importància de rebre visites al Museu de Guissona i Parc Arqueològic de Iesso és inqüestionable tenint en compte que és el recurs turístic principal de la vila: no en va rep prop de 10.000 visitants anuals. Per tant, és de cabdal importància reconèixer les possibilitats que té com a eina d’inclusió social, especialment per a les persones més vulnerables o amb risc de patir vulnerabilitat.

Des de Turisme ens adherim a la visió del Museu d’aplicar una nova política d’actuació inclusiva, oberta, igualitària, diversa. La idea de tenir present la idiosincràsia de la seua població (diversitat i multiculturalitat) a les activitats culturals que organitzem és una bona eina per crear llaços, fomentar el treball en xarxa i reforçar el sentiment de pertinença al territori. Inclús perquè la gent, ens visitin o bé hi visquin, es facin seu el comerç local, adquireixin productes de proximitat, s’atreveixin a crear negocis.

La Servil·la i la Lèsbia

La varietat de països que conformen el teixit social de Guissona, per tant carregat de COLORS (d’aquí el nom de la festa que se celebra un cop l’any a la vila), requereix aquest treball de pertinença perquè encara que sigui de forma temporal, arrelar-se al lloc on vius i treballes afavoreix la comunicació i la relació amb les tradicions locals i amb la gent autòctona.

L’ aposta també va en sentit intern: que la gent de la vila senti l’equipament com a propi. Que puguin presumir d’un passat antic, amb uns fonaments visibles a mesura que es van descobrint en les diverses campanyes d’excavacions a Iesso. Que parlin amb orgull de l’època romana, del passat medieval, del modernisme visible als carrers.

I el turisme és una de les eines que tenim per fomentar aquest sentiment d’arrelament. Si bé és cert que en la mesura que ens és possible sortim “fora” a descobrir paratges i història d’altres municipis, enlluernant-nos de les propostes turístiques que ens ofereixen altres oficines de turisme i entitats del sector… com és que ens costa tant reconèixer el patrimoni que tenim a Guissona?

Vius o treballes al nostre municipi? Coneixes la Via Verda, que envolta Guissona en un recorregut d’uns 17 km de llargada i sense gaire dificultat per fer a peu o en BTT? Sabies que tenim un impressionant exemple d’arquitectura popular, com és el pou de gel, amb un treball fantàstic de carreus i ventilació dignes de ser admirats? Has vist com causa admiració la Font de l’Estany a la tardor? Coneixes la rosassa de l’església de Sant Miquel de Guarda-si-venes? I l’interior del nucli antic, saps que és apte per a vianants i que aquesta opció et permet conèixer-ne tots els racons sense haver-te de preocupar del trànsit? La feina d’artesania de la capella del Claustre? L’espai d’esbarjo de les fonts i els safareig? I l’estany de Tapioles? T’han parlat mai de Servilla Praepusa?

“I el turisme és una de les eines que tenim per fomentar aquest sentiment d’arrelament. ”

Acompanyem a aquests espais tan propis a les persones nouvingudes al municipi, perquè se’ls facin seus? Creieu que unes i altres persones ens podríem sentir igual d’orgulloses d’ensenyar aquest patrimoni quan ens visiten familiars i amistats? Servirien el patrimoni i els recursos turístics a l’hora de fomentar l’autoconeixement? Ser conscients del sentiment de pertinença ens permetrà augmentar l’autoestima i, alhora, valorar més el que tenim a prop. De la mateixa manera que ens agrada anar als llocs i dir allò de “què maco!”… ho dieu en algun moment respecte a la població on viviu? S’ho val?

Una societat que no té nocions del seu origen, desconeix la seva cultura i no es manté amb la mentalitat oberta per acceptar que la vida és canvi, mai podrà madurar com a tal, ni tan sols estimar-se.

El Turisme, i per extensió tots els seus recursos, son una eina molt important a nivell comunitari, essent un dels eixos vertebradors per treballar-hi des de dins i, si s’escau, des de fora. Per això estem revisant que les nostres visites guiades es desenvolupin en espais turístics on cada persona, tingui la capacitat que tingui, pugui gaudir-ne amb les mateixes condicions a nivell d’accessibilitat i discurs igualitari.

Ens encanta la gent que visita Guissona, a qui donem la benvinguda sempre que en tenim l’oportunitat. Ens encanta la gent de Guissona, d’origen o d’adopció, que estima el patrimoni històric de la vila, i que el posa en valor amb un punt d’orgull sempre que en té l’oportunitat.

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

En continuar utilitzant el lloc, vostè accepta l'ús de galetes. Més Informació

La configuració de les galetes d'aquest lloc web està configurada per "permetre galetes" per oferir-vos la millor experiència de navegació possible. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de les galetes o feu clic a "Acceptar" a continuació, esteu consentint-ho.

Close