Publicacions

Una tabula lusoria hallada en el castellum
republicano de Puig Castellar de Biosca en Lleida,
Catalunya (180-120 a. C.)

Esther Rodrigo i Núria Romaní

 

El material constructiu de la fortificació militar de segle II aC de Puig Castellar de Biosca (Lleida): paviments, revestiments parietals i cobertes. Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura en homenatge al Dr. Alberto López

Núria Romaní, Anna Gutierrez i Esther Rodrigo

LLEGEIX

 

 

Variabilitat dels conjunts faunístics recuperats al
pou de l’edifici extramurs del Jaciment de Iesso
(mitjans segle I – inicis segle III dC): reconstitució de
la dinàmica de rebliment i accions implicades en la
deposició de les restes de fauna

Marc Larumbe

 

Estudio bioarqueológico de los individuos subadultos de la Zona Muralla de la ciudad romana de Iesso (Guissona)

Tània Vergara

LLEGEIX

 

 

L’antiga Iesso: seqüència evolutiva constatada a l’excavació del camp primer.

Josep Guitart

 

La ànforas de Brindisi en la Hispania Citerior. Pautas de distribución y consumo

Cèsar Carreras, Joaquim Pera, Albert Martín i Esther Rodrigo

LLEGEIX

TESI DOCTORAL / L’ evolució del poblament i de l’organització de l’ager de Iesso de l’època ibèrica a l’Antiguitat tardana: estudi de l’ocupació i estructuració del territori.

Esther Rodrigo Requena

 

TESI DOCTORAL / Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del conventus tarraconensis (s. II ac-VI dc): evolució i tècniques constructives

Núria Romaní Sala

LLEGEIX 2

LLEGEIX 3

 

TESI DOCTORAL / L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial

Ada Cortés Vicente

 

IESSO. GUISSONA. La descoberta d’una ciutat romana a Ponent.

Josep Guitart, Joaquim Pera i Josep Ros

 

IESSO I Miscel·lània arqueològica

La numismàtica antiga de Iesso: circulació i contextualització estratigràfica

Joaquim Pera Isern

 

IESSO I Miscel·lània arqueològica

Infome sobre la moneda de bronze trobada a la UE 2031

Teresa Marot

 

IESSO I Miscel·lània arqueològica

Les àmfores de Iesso

Cèsar Carreras Montfort

 

IESSO I Miscel·lània arqueològica

La ciutat de Iesso durant l’Antiguitat tardana: les novetats de la campanya d’excavacions del 1999

Alexandra Uscatescu

 

Puig Castellar de Biosca (Lleida). Una fortificación romana del siglo II aC en el Noreste de la Hispania Citerior

Esther Rodrigo i Núria Romaní


 

La fortalesa de Puig Castellar de Biosca (La Segarra), un castellum del segle II aC

Esther Rodrigo, Núria Romaní i Gemma de Solà

 

L’antiga Iesso: seqüència evolutiva constatada a l’excavació del camp primer

Josep Guitart

 

Nota preliminar sobre una inscripción ibérica encontrada en Guissona (Lleida)

Josep Guitart, Joaquim Pera, Marc Mayer i Javier Velaza

 

La ciutat romana de Iesso (Guissona, La Segarra). Cap a la socialització de la recerca arqueològica.

Josep Guitart, Josep Ros, Joaquim Pera i Toni Gironès

 

Novedades en torno a la ingeniería hidráulica en la ciudad romana de Iesso (Guissona, Cataluña): un sistema de eliminación del aire en la red de distribución hídrica urbana

Núria Romaní Sala

 

Classifiació preliminar de la ceràmica comuna amb engalba roja documentada a la ciutat romana de Iesso (Guissona, La  Segarra)

Joaquim Pera

 

Iesso i Sigarra en el marc de la romanització de la Citerior

Joaquim Pera

 

Epigrafia ibèrica a la ciutat romana de Iesso (Guissona, La Segarra)

Joaquim Pera

 

La Necròpolis Paleocristiana de Iesso (Guissona, La Segarra)

Joaquim Pera

 

Memòria de les excavacions d’urgència a Iesso (Guissona, La Segarra) campanya 1983 – 1984

Ignasi Garcés, Núria Molist i Josep M.  Solias

 

Metodología para la prospección geofísica en arqueologia: apuntes a partir de los trabajos de Iesso, Can Tacó, Molins Nous i El Goleró.

Cèsar Carreras i Paula Brito-Schimmel

 

Excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona, La Segarra). Les termes públiques i les darreres intervencions.

Josep Guitart, Joaquim Pera, Josep Ros i Núria Padrós

 

Caracterización arqueométrica de la terra sigillata hispánica en la antigua ciudad romana de Iesso (Guissona, Lleida)

Joaquim Pera,  Gemma de Solà, J. Buxeda, M. Madrid, C. Fernández de Marcos

 

Nuevas evidencias de centros productores de terra sigillata hispánica en la Catalunya Central

Gemma de Solà

 

El proceso de implantación territorial romana en el NE de la Provincia Citerior en el siglo II aC.

Joaquim Pera,  Cèsar Carreras, Núria Romaní, Esther Rodrigo, Gemma de Solà i Núria Padrós

 

La antigüedad tardía en la ciudad de Iesso (Guissona, Lérida). Una aproximación a través del análisis de algunos contextos estratigráficos

Joaquim Pera

 

Proposta d’articulació de l’entramant viari i muralla de la part septentrional de la ciutat romana de Iesso

Quer Masagué

 

Nuevas vías de estudio para el conocimiento de la terra sigillata Hispánica

Gemma de Solà i Joaquim Pera

LLEGEIX

Observacions sobre la presència i distribució de l’espècie Morel 4750 a Catalunya

Enric Sanmartí-Greco

 

WhatsApp chat

En continuar utilitzant el lloc, vostè accepta l'ús de galetes. Més Informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close