Cap a un museu més tecnològic

Cap a un museu més tecnològic

Cap a un museu més tecnològic

Durant els últims anys, els continguts generats pels museus han estat consumits, principalment de forma presencial, ja sigui com una atracció turística, una activitat educativa o una plataforma de reflexió i diàleg. La imatge força generalitzada dels museus com un magatzem d’antiguitats, distant i inaccessible és encara massa present per un gran volum de públic i canviar aquesta concepció està en mans de tots nosaltres.


En moments convulsos, les idees afloren, quan l’activitat s’atura la generació de noves perspectives augmenta i la pandèmia de la Covid-19 ha provocat aquests efectes en el Museu de Guissona. El bany de realitat que des del mes de març del 2020 estem vivint de portes endins al Museu, ens ha copejat amb força i tant sí com no, ens ha obligat a replantejar-nos aquesta forma predominantment presencial de plantejar-nos i oferir-vos els nostres continguts. Els números parlen i la disminució del 75% dels visitants -any 2020 respecte els anteriors anys-, ens obliga a renovar-nos i apostar amb contundència per les noves tecnologies per arribar als nous públics que ens “visiten” des del mòbil.

Museu digital

L’aposta clara del Museu és avançar cap a un museu més tecnològic. Hem escollit aquest concepte per denominar la forma com entenem que ha d’evolucionar la institució respecte al món digital i de les noves tecnologies. Reconeixem les plataformes tecnològiques com unes eines de suport al museu, tenint clar que el nostre valor principal és el visitant i la seva experiència i que l’ús de la tecnologia és un mitjà important per apropar-nos, créixer i fer-nos més plurals.

Interacció, flexibilitat, humanització i rigor, elements claus per la difusió del patrimoni utilitzant la tecnologia digital de forma útil per assolir l’equilibri desitjat entre divulgació i qualitat, tenint als nostres públics digitals sempre com el pal de paller.

Per encaminar-nos cap a aquesta nova realitat, des del Museu, ens hem marcat 3 grans fites, que porten implícites altres petites accions :

  • Models en 3D

Estem treballant en la creació de models tridimensionals del Parc Arqueològic i d’objectes de museu. Aquesta és una via molt útil tant per a la documentació i la conservació com per activitats educatives i de divulgació, fet que permet la creació de noves narratives i discursos més plurals.

Els audiovisuals basats en models 3D i la possibilitat d’observar o analitzar una peça del fons del Museu amb detall i de forma autònoma és una aposta de futur que és gairebé ja una realitat a Iesso. 

– Col·lecció en línia
El Museu de Guissona participa en el projecte de creació d’una col·lecció nacional d’arqueologia alineat amb els museus que formen l’Arqueoxarxa. Des del Museu s’ha seleccionat 50 objectes de la col·lecció per la primera fase d’aquest projecte. Les peces escollides formen part de l’actual mostra permanent i segueixen el recorregut expositiu del museu. El projecte ha estat coordinat pel MNAC i l’empresa La Tempesta. El catàleg s’oferirà en diferents llengües: català, castellà i anglès i estarà disponible perquè els usuaris digitals puguin fer cerques, comparar i relacionar peces de col·leccions diferents, disposant de continguts en un format lleuger, fàcilment consultable i compatible a xarxes. Està previst que el catàleg es presenti al públic el maig de 2021, coincidint amb el dia internacional dels museus.

  • Nous formats de programació virtual

La situació viscuda durant el 2020 ens ha empès a replantejar-nos el futur del Museu i la relació amb els nostres públics. Per això, una de les màximes que tenim pel 2021 és, com diu Albert Sierra, #digitalfirst. Canviar el xip, fer que totes les àrees del museu incorporin la metodologia de pensar primer en digital. Les accions que sorgeixin en tots els àmbit de la institució han de tenir la seva versió, que no rèplica, en el món digital, per satisfer aquest públic virtual que hi és, i és molt actiu. Per assolir-ho, algunes de les accions planificades pel 2021 són:

  1. Creació d’una Revista amb versió física i digital.
  2. Nous canals socials:
    • TikTok i Pinterest: Amb l’objectiu d’apropar-nos a nous púbics.
  3. Nous formats d’exposicions: Disseny d’exposicions temporals amb un paral·lel que complementi l’exposició en format digital, pensat per ampliar la interacció amb l’usuari.
  4. Continguts digitals: Creació de continguts específics i exclusius pel públic digital, mitjançant una estratègia definida en la programació digital de la pàgina web i les xarxes socials. Entendre els canals digitals com canals bidireccionals per lligar relacions i com espais on passen coses. Reconèixer-ne la seva utilitat com un espai més per a la realització d’activitats pròpies del museu – i que fins ara sol s’organitzaven per ser celebrades en presencial –  i per la generació de noves accions que contribueixin a la difusió i posicionament del Museu.

I tot això, ho farem sense obviar les dues altres grans voluntats que ens hem marcat per aquest 2021: apropar-nos cada vegada més a convertir-nos en un motor de progrés ecològic , per tant incrementant l’ús de material reciclat, publicitat online, activitats de divulgació i informació d’interès natural ; i ésser un museu plural obrint-nos a tothom, escoltant a tothom i integrant totes les realitats dins de la institució

Us connecteu?

El nostre territori de marca

El nostre territori de marca

NOTÍCIES

El nostre territori de marca

Museu de Guissona

6 de juliol de 2020

Fa pocs dies que l’exterior del Museu i el Parc Arqueològic llueixen més bonics perquè estem d’estrena. Les noves banderoles indicatives pengen dels tres pals que ressegueixen el carrer del Tint de Guissona al llarg de tota l’amplitud del jaciment per realçar la presència arqueològica de la ciutat romana de Iesso.

En aquesta ocasió, les imatges i missatges que acompanyen els dos metres i mig de lona, són producte d’un estudi i anàlisis previ que no volem deixar l’oportunitat d’explicar-vos. Pel que fa al disseny presenten una imatge clara i senzilla on destaca una fotografia gran acompanyada d’una sola paraula; cadascuna de les sis imatges – tres en cada sentit de la circulació – tenen una continuïtat amb la següent, fet que dona una sensació d’enllaç o conjunt expressament buscada. Els colors de base són els tres més oposats que identifiquen el Museu-Iesso, el blanc, el negre i el “nostre” marró.

Però us volem parlar de les paraules escollides en cada cara de les banderoles – fins a sis– per explicar-vos el procés que hem seguit per seleccionar-les. L’equip del Museu de Guissona hem realitzat un estudi del “territori de marca” de la nostra institució per dotar l’imaginari que envolta el museu de recursos que permetin destacar i posicionar-nos allà on més interès tenim. Dit d’una altra manera, hem realitzat una anàlisi de l’espai conceptual del Museu amb què creiem que el públic ens associa, intentant així tenir cert control sobre la percepció del Museu i tenir clar cap on volem dirigir-nos. Per fer un símil, quan parlem d’una marca com “Red Bull”, immediatament ens instal·lem al territori de l’adrenalina; amb “Apple” ens ve el cap la “innovació”, amb “Ikea”, “Llar i família” i amb Museu de Guissona…?

“…hem realitzat una anàlisi de l’espai conceptual del Museu amb què creiem que el públic ens associa”

Fer públics aquests conceptes, ens pot aportar grans beneficis com: destacar dins dels museus similars a la nostra tipologia (arqueologia), plantejar temes d’interès compartits amb els públics, incrementant així la connexió entre uns i altres; també ens serveix d’inspiració i orientació i ens facilita el plantejament de mapes de continguts per les xarxes socials, accions, activitats que ajudin a sumar en el posicionament, contribuint positivament en la construcció de la marca “Museu de Guissona”. De totes maneres, la clau no és solament deixar-los per escrit, sinó aconseguir que les nostres accions, la nostra comunicació i l’aura que ens envolta giri entorn d’aquestes concepcions i que acabi formant part de l’imaginari de la societat.

Els tres atributs amb una connotació més física que hem destacat són: recerca, conservació i coneixement.
Una de les frases que utilitzem des del Museu per auto definir-nos és “Som el centre de recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic, històric i etnològic de Guissona”, per tant és una sentència que s’alinea perfectament amb els atributs físics que hem volgut destacar a les banderoles. El Museu juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica s’encarrega de la gestió de les campanyes d’excavació de Guissona i l’entorn. Per la recerca generadora de coneixement, la seva difusió i la conservació són tres potes essencials per les funcions estratègiques del Museu. Documentar, estudiar i gestionar en condicions adequades el patrimoni principalment arqueològic que custodia el Museu i facilitar-ne la accessibilitat i difusió són claus; com també ho és apostar per la conservació de la memòria col·lectiva, familiar i personal dels veïns i veïnes de Guissona. La transmissió del coneixement adaptat a cada públic, amb una aposta especial pel públic infantil, amb l’experimentació i manipulació directa del material pedagògic com a forma per assolir una experimentació vívida i duradora, és un dels nostres indispensables.

Quan parlem de conceptes existencials, des del Museu destaquem: compromís, proximitat i valors.
El nostre compromís és en diversos àmbits (educatiu, museístic, tecnològic…) sempre amb l’objectiu de convertir-nos en un equipament cultural a l’avantguarda, obert i accessible a tots els públics amb una clara vocació interdisciplinària, amb esperit d’innovació i sostenibilitat; prioritzant i demostrant un gran compromís amb la societat local guissonenca (proximitat) per esdevenir una institució de dinamització cultural i participació ciutadana, sense oblidar la nostra projecció cap a l’exterior i també, i sobretot, fonamentada sobre uns valors estables com humanització, perspectiva de gènere, accessibilitat, sostenibilitat i cooperació.

En definitiva, les pancartes recullen només sis conceptes que han de servir per definir-nos i, per tant, per identificar-nos. La tasca diària que es desenvolupa des del Museu segueix sempre aquestes directrius que a poc a poc van impregnant la institució fins al moll de l’os. Així doncs, l’acció del museu –patrimonial, social, cultural– es dóna sempre amb la voluntat, sempre, de fer arribar aquests valors a la societat que és a fi de compte origen i destí de la nostra tasca.

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

El Museu de Guissona s’adhereix a la campanya Arxivem el moment, Arxivem Guissona

El Museu de Guissona s’adhereix a la campanya Arxivem el moment, Arxivem Guissona

NOTÍCIES

El Museu de Guissona s’adhereix a la campanya Arxivem el moment, Arxivem Guissona

Museu de Guissona

29 d’abril de 2020

Des del Museu de Guissona ens adherim a la campanya #Arxivemelmoment per tal de recollir imatges, vídeos i documentació sobre la crisi sanitària del coronavirus a Guissona.

El Museu actuarà de receptacle del material, amb estreta col·laboració de l’Arxiu Comarcal de la Segarra, per a la recollida de documents textuals, gràfics i audiovisuals de qualsevol mena i naturalesa (física o digital), amb l’objectiu de preservar i documentar la situació actual de l’emergència per la COVID19.

Ara tenim l’oportunitat, com a protagonistes d’aquest moment de recollir aquests materials que constitueixen una memòria social i col·lectiva de la pandèmia de la crisi pel coronavirus.

Quins materials recollim? A més dels materials que s’han elaborat amb motiu de les diferents campanyes municipals, el Museu vol recollir documents analògics i digitals, textos personals (diaris de confinament, dibuixos, reflexions escrites tant orals amb vídeo blogs o sonors), fotografies i vídeos creats per vosaltres i vinculats a la nostra vila. La intenció és poder recollir tota mena de documents: fotografies, cartells, àudios, vídeos, memòries escrites… Ens interessa tot allò que els guissonencs fan per combatre la pandèmia o per portar millor aquests dies: la fabricació de mascaretes, dibuixos infantils, cartells, imatges dels diferents indrets de Guissona que els vilatans puguin fer des dels seus balcons o finestres, vídeos dels carrers deserts, la feina de la policia, bombers, personal sanitari, assistents socials, etc.

Qui hi pot participar? Qualsevol ciutadà que vulgui aportar la seva experiència personal.

Com s’hi pot participar? Envieu els vostres materials digitals a l’adreça museu@guissona.cat,per WhatsApp al telèfon 602 22 64 87 del Museu de Guissona o a través de les xarxes socials Facebook,Twitter i Instagram amb l’etiqueta #arxivemGuissona; si són massa pesats utilitzeu el servei WeTransfer. Si es tracta de documents analògics, po

Ajudeu-nos a construir una memòria més participativa i plural. #ArxivemGuissona.

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

Comunicat: — idioma

Comunicat: — idioma

NOTÍCIES

Comunicat:

Museu de Guissona

12 de març de 2020

El Museu de Guissona comunica que, davant l’alerta sanitària del Covid19 i amb la voluntat de protegir els visitants i el seu personal, tanca temporalment les instal·lacons fins a nou avís.

Us demanem que us mantingueu atents al nostre web i als nostres perfils de les xarxes socials.

Per consultes: 973 55 14 14 – 602 22 64 87 – museu@guissona.cat

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

Comunicat: — idioma

Comunicat:

NOTÍCIES

Comunicat:

Museu de Guissona

12 de març de 2020

Arran de l’epidèmia de coronavirus i d’acord amb les mesures de prevenció adoptades per l’Ajuntament de Guissona, el Museu de Guissona suspèn tota activitat pública programada durant els propers dies.

El Museu romandrà obert a visites individuals, però anul·la les visites guiades en grup.

Si hi ha canvis que modifiquin la situació actual, per indicació de les autoritats, informarem immediatament.

Vols rebre més noticies sobre el Museu?
Subscriu-te al nostre butlletí.

Eduard Camps a la web galeriametges.cat

Eduard Camps a la web galeriametges.cat

Recentment, el Col·legi Oficial de metges de Barcelona ha incorporat la biografia del doctor Eduard Camps i Cava a la seva galeria de metges i metgesses catalans distingits per la seva activitat professional destacada.

Us invitem a visitar-la i descobrir un xic més dels aspectes biogràfics més notables del fundador del Museu, les seves aportacions científiques i la seva vàlua personal.

Aquí trobareu la biografia. 

En continuar utilitzant el lloc, vostè accepta l'ús de galetes. Més Informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close