Bibliografia: ciutat romana de Iesso i el Museu de Guissona

Tesis Doctorals relacionades amb la ciutat romana de Iesso:

2009 ____________________________________________

 • TESI DOCTORAL, CORTÉS, ADA. “L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial”   Tesi doctoral, sota la direcció de Josep Guitart. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de ciències de l’antiguitat i l’edat mitjana. Àrea d’arqueologia, juny 2009 (Descarregar PDF volum 1)

2005 ____________________________________________

 • TESI DOCTORAL RODRIGO, Esther. “L’evolució del poblament i de l’organització de l’Ager de Iesso de l’época ibèrica a l’antiguitat tardana. Estudi de l’ocupació i estructuració del territori” Tesi doctoral, sota la direcció de Josep Guitart. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de ciències de l’antiguitat i l’edat mitjana. Àrea d’arqueologia, juny 2005 (Descarregar PDF)

1993 ____________________________________________

 • TESI DOCTORAL PERA, Joaquim. “La romanització a la Catalunya interior: estudi històrico – arqueològic de Iesso iSigarra i el seu territori.” Tesi doctoral, sota la direcció de Josep Guitart. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Art. Àrea d’arqueologia,1993

 

ARTICLES relacionats amb la ciutat romana de Iesso:

 

2014 ____________________________________________

 • PERA, Joaquim; DE SOLÀ, Gemma. “La problemática de la Terra Sigillata Hispànica en las ciudades de interior: el caso de Iesso (Guissona), “Contextos ceràmics d’epoca altoimperial en el Mediterrani Occidental, Mercè Roca, Marisol Madrid i Raül Celis (ed.), Barcelona, 2014

2013 ____________________________________________

 • RODRIGO, Esther “L’estructuració del territori i l’evolució del poblament i de la xarxa viària de l’Ager Iessonensis”, Ager Tarraconensis 6. Actes del Simposi internacional, Marta Prevosti, Jordi López i Josep Guitart (ed.), Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, 2013 (Descarregar PDF)
 • PERA, Joaquim; CARRERAS, Cèsar; RODRIGO, Esther; PADRÓS, Núria; ROMANÍ, Núria; ROS, Josep; GUITART, Josep. “El proceso previo a la fundación de las ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de Can Tacó y Puig Castellar”, IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Veleia, 2013

2012 ____________________________________________

 • ON DISEÑO, Arquitectura, Interiorismo, diseño industrial y gráfica, “Adecuación de los restos arqueológicos en el yacimiento romano de Iesso, sg. 1 aC”, Toni Gironés; pp. 158-161. (Descarregar PDF)
 • RODRIGO, Esther; CARRERAS, Cèsar; PERA, Joaquim; GUITART, Josep. ” La presencia romana en el NE de la provincia Citerior durante el siglo II aC. Aproximación arqueológica a partir de los yacimientos de Can Tacó (Montmeló, Barcelona) y Puig Castellar (Biosca, Lleida). Anejos de AEspA LXX, (2012), pp. 191-209 (Descargar PDF)
 • PERA, Joaquim; GUITART, Josep.  “Necròpolis tardanes a la ciutat romana de Iesso: un problema per resoldre”, Arqueologia funerària al nord-est peninsular, (segles VI-XII), vol. 1, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Olèrdola [Barcelona], 2012.
 • MASAGUÉ, Quer. “Proposta d’articulació de l’entramat viari i muralla de la part septentrional. Ciutat romana de Iesso. Treball fi de màster. Dirigit per J. Guitart i C. Carreras, Tarragona, 2012 (DESCARREGAR PDF)

 

2010 ____________________________________________

 • GUITART, Josep, “L’origen de les primeres ciutats romanes de Catalunya. Una aproximació des de l’arqueologia”, Catalan Historical Review, 3. Institut d’Estudis Catalans; pp. 147-162 (Descargar PDF)

2009 ____________________________________________

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; ROS, Josep; PADRÓS, Núria, “Excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra). Les termes públiques i les darreres intervencions”, Tribuna arqueològica, (2009), pp.149-186. (Descarregar PDF)

 

2008_____________________________________________

 • GUITART, Josep, “L’arqueologia i els orígens de les ciutats romanes de Catalunya” Discurs d’ingrés de l’acadèmic electe Il·lm. Sr. Dr. Josep Guitart i Duran, llegit a la sala d’actes de l’Acadèmia el 17 de setembre de 2008. Discurs de contesta de l’acadèmic numerari  Il·lm. Sr. Antoni Pladevall i Font. (2008) Barcelona (Descarregar PDF)

 

2007_____________________________________________

 • CORMACK, Iain G; LOZA-ALVAREZ, Pablo; SARRADO, Lluis, TOMÀS, Sergio; AMAT-ROLDAN, Ivan; TORNER, Lluís, ARTIGAS, David; GUITART, Josep; PERA Joaquim; ROS, Josep. “Lost writing uncovered by laser two-photon fluorescence provides a terminus post quem for Roman colonization of Hispania Citerior”, Journal of Archaelogical Science XX (2007), p.1-7 (Descarregar PDF)
 • PERA, Joaquim; GUITART, Josep. “La ceràmica d’imitació en el segle I aC. a la ciutat romana de Iesso (Guissona): estudi preliminar”, Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC – I dC) Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona (2007)

 

2006______________________________________________

 • ROS, Josep; CAMATS, Anna. “La col·lecció d’eines polides del museu de Guissona Eduard Camps, URTX Revista cultural de l’urgell 19 (2006), pp. 7-40 (Descarregar PDF)

 

2005______________________________________________

 • PERA, Joaquim. “Pervivencia de la lengua ibérica en el siglo I a.C. El ejemplo de la ciudad romana de Iesso(Guissona, Lleida)”, Acta Paleohispanica 5 (2005), pp. 315-33 (Descarregar PDF)

 • PERA, Joaquim. “La terra sigillata itàlica de Iesso (Guissona, la Segarra)”, Empúries 54 (2005), pp. 177-211 (Descargar PDF)

 • RODRIGO, Esther. “L’evolució del poblament i l’organització de l’ager de Iesso de l’èpocaibèrica a l’aniguitat tardana. Estudi de l’ocupació i estructuració del territori.”, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005

 

2004______________________________________________

 • USCATESCU, Alexandra. “La ciutat de Iesso durant l’antiguitat tardana: les novetats de la campanya d’excavacions de 1999″,   Guitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 11-1
 • MAROT, Teresa. “Informe sobre la moneda de bronze trobada a la UE 2031”, Guitart Durant, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, p-143
 • CARRERAS, Cèsar. “Les àmfores de IessoGuitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 145-169
 • RODRIGO, Esther. “L’estructuració del territori de Iesso en època romana”, Guitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.),Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 171-186
 • PERA, Joaquim. “La numismàtica antiga de Iesso: circulació i contextualització estratigràfica”, Guitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 187-212
 • BUXÓ, Ramon; CANAL, David. Excavació de dos pous d’època romana a Guissona. L’explotació dels recursos vegetals a la ciutat de Iesso als segles I aC – II dC”, Guitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 213-277
 • JOVER, Anna; AGUER, Cati. “Tractaments de conservació i restauració dels objectes de fusta dels pous romans de Guissona”. Guitart Duran, J.; Pera Isern, J. (ed.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica. Patronat d’arqueologia de Guissona, pp. 279-284

 

2003_______________________________________________

 • PERA, Joaquim. “Epigrafia ibèrica a la ciutat romana de Iesso, Guissona, la Segarra”, Revista d’Arqueologia de Ponent(2003), núm. 13, p.237-255 (Descarrega PDF)

 

2001_______________________________________________

 • PERA, Joaquim. “Aproximació a la circulació monetària de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Lleida)” , Moneda i vida urbana, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 2001.

 

2000_______________________________________________

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; GRAU, Martí. “Les ceràmiques de vernís negre de la ciutat romana de Iesso  (Guissona, Segarra”, La ceràmica de vernís negre dels segles II i I aC, Mataró : Patronat Municipal de Cultura (2000).

 

1999________________________________________________

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; ROS, Josep. “Arqueologia a l’antiga ciutat romana de Iesso (Guissona, Lleida)”,Primer simposi Patrimoni i turisme cultural, arqueologia viva de les ciutats de l’antiguitat (2001) Programa “Rafael” projecte urbanitas, p. 153-211 (Descarregar PDF)
 • ROS, Josep. “La recerca arqueològica al jaciment de la ciutat romana de Iesso a Guissona (la Segarra)”, Miscel·lània Cerverina 13 (1999), pp. 9-27 (Descargar PDF)

 

1998________________________________________________

 • PERA ISERN, Joaquim. “Iesso i Sigarra. Aproximació a la xarxa de comunicacions en època antiga d’aquests dos centres romans de la Catalunya central”, Comerç i vies de comunicació: 1000 aC.-700 dC: XI Col·loqui Internacional d’arqueologia de Puigcerdà, 31 d’octubre i 1 de novembre de 1997, Puigcerdà, (1998), p.165-174 (Descarregar PDF)
 • GARCÉS, Ignasi; MOLIST, Nuria; SOLIS, Josep M. “Aportacions al coneixement de la topografia urbana d’Iesso(Guissona, la Segarra), De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga, (1998), p.229-243 (Descarregar PDF)

 • GUITART, Josep. “Les arrels de Guissona: l’arqueologia de la Iesso romana”, La transformació de la Frontera al Segle XI. Reflexions des de Guissona arran del IX centenari de la consagració de l’església de Santa Maria, (1998), p.25-35 (Descarregar PDF)

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; CARRERAS, Cèsar. ” La presència del vi itàlic a les fundacions urbanes del principi del segle I a.C. a l’interior de Catalunya: l’exemple de Iesso”, II Col·loqui internacional d’arqueologia romana, Actes;Museu de Badalona, monografies Badalonines, núm. 14 (1998) p. 39-65 (Descarregar PDF)

 

1997________________________________________________

 • PERA, Joaquim. “Iesso i Sigarra en el marc de la romanització de la Citerior“, Revista d’arqueologia de Ponent 7(1997) p. 229-236 (Descarregar PDF)

 

1996 ________________________________________________

 • PERA ISERN, Joaquim. “La necròpolis paleocristiana de Iesso (Guissona, La Segarra)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. (1996), vol. 37, p.1117-1129 (Descarregar PDF)

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; MAYER, Marc; VELAZA, Javier. “Noticia preliminar sobre una inscripción ibérica encontrada en Guissona (Lleida), La Hispania prerromana: actas del VI Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica: (Coimbra, 13-15 de octubre de 1994)/coord. por Francisco Villar, José D’Encarnaçao, (1996), p. 163-170 (Descarregar PDF)

 • GUITART, Josep. “L’antiga Iesso: seqüència evolutiva constatada a l’excavació del Camp Primer”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. (1996), vol. 37, p.815-823 (Descarregar PDF)

 

1995_______________________________________________

 • PERA, Joaquim. “La vil·la romana dels Vilassos (Tarroja de Segarra, la Segarra), Revista d’Arqueologia de Ponent(1995), núm. 5, p.195-209 (Descarregar PDF)

 

1993_______________________________________________

 • PERA, Joaquim. “La romanització a la Catalunya interior: estudi històrico-arqueològic de Iesso i Sigarra i el seu territori” Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1993

LLIBRES relacionats amb la ciutat romana de Iesso:

 

2014 _______________________________________________

 • CAMPS MONFÀ, Carme. “Eduard Camps i Cava. Passió per la vida 1878 – 1954” Ajuntament de Guissona, Guissona, 2014

 

2013 _______________________________________________

 • CASTELLANA, David; DÍVI, Carme; GARGANTÉ, Maria; OLIVA, Jordi; ROS, Josep. “Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Volum VII. Guissona”, Fundació Jordi Cases i Llebot, Guissona, 2013

 

2006_______________________________________________

 • GUITART, Josep; PERA, Joaquim; ROS, Josep. “Iesso, Guissona. La descoberta d’una ciutat romana a Ponent”, Guissona, 2006

 

1982 _______________________________________________

 • CAMPS, Eduard; SANTAEULÀRIA, Joan. “Guissona”, Joan Santaeulària (ed.), Barcelona, 1982

WhatsApp chat

En continuar utilitzant el lloc, vostè accepta l'ús de galetes. Més Informació

La configuració de les galetes d'aquest lloc web està configurada per "permetre galetes" per oferir-vos la millor experiència de navegació possible. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de les galetes o feu clic a "Acceptar" a continuació, esteu consentint-ho.

Close